Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, dan willen wij graag dat u dit aan het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) meldt.

Kwetsbaarheid melden

Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Wij zullen samen met het NCSC het probleem bekijken en zo snel mogelijk oplossen.

Meld een kwetsbaarheid aan het Nationaal Cyber Security Center